Kültür

Sadece bir reklam ajansı değil,
iletişimin gücünü toplumsal fayda için
kullanan bir ekosistem

Herkes farklı, herkes çeşitli. Çeşitliliğin ortak değer üretmesinin tek yolu ise çeşitlerin iletişiminde saklı. Rm olarak; farklı hikayeleri olan insanları, markaları iletişimin gücüyle bir araya getiriyor; markalara, bireylere ve topluma fayda sağlıyoruz. O yüzden Bauhaus’tan yola çıktık. “:”nin sembolize ettiği iletişimin gücüyle “İnsanların, markaların, toplumların hayatlarını yeniden yapılandırmalarını sağlayan bir çatı” kurduk. Biliyoruz ki, bu ancak ve ancak iki farklının birbiri ile doğru iletişim kurması sayesinde mümkün. O yüzden bu yapının merkezi Türkiye’nin iletişime en açık kenti olan İzmir.